PREZES ZARZĄDU:

 Jan Jakub Owsianka         

                                       

WICEPREZES ZARZĄDU :

 Barbra Owsianka 

                                         

 

RADA FUNDACJI:

1.   Władysław Kierszniowski - przewodniczący

2.  Marta Sekuła - wiceprzewodnicząca     

3.    Bożena Tokarczyk  - członek rady fundacji