Ichtiozis
Fundacja Osób Chorych na Rybią Łuskę
33-342 Barcice 634
tel. 608329107
e-mail fundacjaichtiozis@gmail.com
NIP 7343545843

REGON 366478028
Numer KRS: 0000660636
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
37 8816 0001 2001 0009 2959 0001