ZADAJEMY TRUDNE PYTANIA RZĄDZĄCYM

29.04.2018

Wczoraj 29 kwietnia pojechaliśmy z Piotrkiem do Krynicy na spotkanie z Krzysztofem Jurgielem – ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, głównie dlatego, aby mówić o proteście niepełnosprawnych.

Uczestniczyło wielu posłów: Barbara Bartuś, Jan Duda, Anna Paluch, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, lokalni działacze PiS. Tłumów nie zauważyłem, a mimo to łącznie można było zadać tylko trzy pytania. Udało mi się zabrać głos i powiedziałem, że: dla Niepełnosprawnych RZĄD nie ma pieniędzy, oferując za to m.in. obsługę „bez kolejki do apteki”, a sam lekką ręką wydaje na:
- Rejs Niepodległości dookoła świata - ponad 20 mln zł, 
- podróże senator Anny Marii Anders - 611 625 zł, 
- na nagrody dla ministrów PiS - 1,5 mln zł,
( w tym p. Krzysztof Jurgiel – 65 100 złotych)

- kampanię billboardową i telewizyjną „Sprawiedliwe sądy” - ponad 8 mln zł,

- kampanię Ministerstwa Zdrowia pt. “Mnóżmy się jak króliki” - 2,7 mln zł,

Sadząc po zachowaniu pana Jurgiela, nie był zachwycony, przypominał, że trzeba zadawać pytania. Na zakończenie przekazałem ministrowi petycję poparcia dla protestu w Sejmie i nie czekając na słowa pana Jurgiela – wyszedłem , bo Piotrkowi było za gorąco i zaczął się drapać.

Autor: fundacja |