Panie Prezydencie, chorzy i niepełnosprawni wciąż czekają na pomoc!

05.03.2018

Jakub Owsianka z Barcic, ojciec 17-letniego Piotra cierpiącego na ichtiozis i prezes fundacji Ichtiozis, którą założył z myślą o dzieciach chorujących na tę rzadką chorobę, wręczył Prezydentowi Andrzejowi Dudzie apel osób niepełnosprawnych.

Jakub Owsianka z Barcic, ojciec 17-letniego Piotra cierpiącego na ichtiozis i prezes fundacji Ichtiozis, którą założył z myślą o dzieciach chorujących na tę rzadką chorobę, wręczył Prezydentowi Andrzejowi Dudzie apel osób niepełnosprawnych. Towarzyszył mu Bartosz Bodziony, wolontariusz ze Stowarzyszenia „Nadzieja” z Nowego Sącza  – Kolejny raz przypomniałem Prezydentowi, że cierpiący wciąż czekają na pomoc – mówi Jakub Owsianka.

 

Pan Jakub i Pan Bartosz starają się uczestniczyć we wszystkich protestach osób niepełnosprawnych w stolicy. Jesienią byli pod siedzibą Rady Ministrów w Warszawie, gdzie wraz z rodzicami innych niepełnosprawnych osób apelowali o podniesienie zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej. Obecnie zasiłek ten wynosi 153 zł a renta socjalna 742 zł.

Wołanie o pomoc dla osób znajdujących się w dramatycznej sytuacji spotkało się z murem obojętności ze strony polityków -komentował Jakub Owsianka.

W miniony piątek w hali MOSiR w Nowym Sączu udało mu się przecisnąć przez tłum do Prezydenta RP Andrzeja Dudy i osobiście wręczyć apel następującej treści:

Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Ichtiozis – Fundacji Osób Chorych na Rybią Łuskę oraz jako rodzic 17 – letniego ciężko chorego i niepełnosprawnego syna zwracam się z prośbą o pomoc dla osób niepełnosprawnych w Polsce oraz wsparcie działań dążących do poprawy ich trudnego życia. Do dziś słyszę Pana obietnicę złożoną w czasie kampanii prezydenckiej, kiedy udało zamienić mi się z Panem kilka słów na temat sytuacji osób niepełnosprawnych. Niestety, Pan, tak i wszyscy politycy, niezależnie jakiej opcji słuchacie wyborców i obiecujecie wszystko będąc w opozycji, przed wyborami…
Dzisiaj, mimo wcześniejszych deklaracji niepełnosprawni nie zyskali nic na tzw. „dobrej zmianie”. Od 12 lat kwota zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej wynosi 153 złote miesięcznie. Renta socjalna, którą otrzymuje osoba niepełnosprawna wynosi 742 złote . Nagłaśniany rządowy program „Za życiem” to jak dotąd jedna wielka fikcja i poza ogromnymi kosztami związanymi z konsultacjami, nie przyniósł żadnej realnej zmiany poprawiającej trudną sytuację osób niepełnosprawnych.

 

Walczycie Państwo o prawo do życia niepełnosprawnych dzieci – i bardzo dobrze, że tak ważne są już od chwili poczęcia, ale dlaczego nie pozwalacie im godnie żyć wtedy, gdy się już urodzą? Odmawiacie im prawa do godnego życia, leczenia, rehabilitacji, a ostatnio nawet do edukacji na terenie szkoły. Od nowego roku szkolnego mój syn, który przez kilkanaście lat mógł chodzić na swoje indywidualne lekcje do szkoły, którą bardzo lubi, od tego roku szkolnego zostanie zamknięty w domu. To co dla niego i innych chorych dzieci jest namiastką dzieciństwa i chwilami radości, w tak trudnym
i pełnym cierpienia życiu, zostanie im odebrane, tylko dlatego, że urzędnicy wiedzą lepiej. Stanie się tak na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji.
Czy to jest godne, humanitarne i odpowiadające standardom demokratycznego państwa XXI wieku, w którym Pan jest najważniejszą osobą? 
Powołujecie się Państwo na naukę Jana Pawła II, ale czy słuchacie jego słów mówiących o tych najbardziej potrzebujących? Rodzice niepełnosprawnych dzieci, bez wielkich słów i medialnej otoczki opowiadają się za życiem dając przykład każdego dnia.
Panie Prezydencie, prosimy o pomoc dla chorych i niepełnosprawnych !
Z poważaniem:
Jakub Owsianka z synem Piotrem

 

 

Autor: fundacja |