W dniu 11.12. 2018 byłem w Krakowie na IV Małopolskiej Konferencji pt. "Międzyinstytucjonalna współpraca w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością"."Konferencja została zorganizowana przez Oddział Małopolski PFRON.

14.12.2018

Była skierowana do jednostek samorządu powiatowego, gminnego oraz organizacji pozarządowych z terenu województwa małopolskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła programów realizowanych obecnie przez PFRON, które stanowią istotny element w tworzeniu i sprawnym funkcjonowaniu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych w województwie małopolskim.

Podczas konferencji została ukazana również praktyczna działalność jednostek, które realizują programy finansowane ze środków PFRON

Autor: fundacja |