Poświęcenie sztandaru Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu

12.10.2018

Biskup Andrzej Jeż poświęcił sztandar Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. Placówka o 50-letniej tradycji, w ten sposób chciała uczcić swoją patronkę Marię Grzegorzewską, której tablica pamiątkowa została również dziś odsłonięta przy ośrodku.

Była też Msza święta w sądeckiej bazylice, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji tarnowskiej Andrzeja Jeża.

– W imię Ewangelii troszczymy się o wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy noszą w sobie pewną niepełnosprawność. Chcemy docenić środowisko szkoły, wszystkich nauczycieli, rodziców, ale także uczniów. Chcemy podkreślić prawdę, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga i mamy różnego rodzaju dary i talenty. Przede wszystkim ten podstawowy talent, jakim jest życie – tłumaczy biskup tarnowski.

Szkoła istnieje już 50 lat. Z okazji tegorocznego dnia nauczyciela został nadany nowy sztandar oraz została odsłonięta tablica poświęcona patronce szkoły, Marii Grzegorzewskiej.

– Ośrodek gromadzi uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy klasy dzieci z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością. Prowadzimy także nauczenie indywidualne i wczesne wspomaganie – wylicza Lucyna Najduch, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu.

Maria Grzegorzewska jest twórcą pedagogiki specjalnej w Polsce. Nauczyciele podkreślają, że jest wzorem dla wychowawców ośrodka.

Autor: fundacja |